Handleiding: WordPress installeren

H

Oké, je hebt nu een FTP-account, een FTP-programma en een database. De volgende stap is het downloaden van de WordPress bestanden. Volg de volgende stappen:

 1. Ga naar http://nl.wordpress.org en druk op de grote oranje/rode download knop en sla de bestanden op jouw computer op.
 2. De bestanden zitten in een gezipte map die standaard “wordpress” heet. Unzip de map door er met de rechter muisknop op te klikken en voor “uitpakken” te kiezen.
 3. De inhoud van de wordpress map bestaat uit de mappen wp-admin, wp-content en wp- includes en een aantal php bestanden (onthoud dat hier het bestand wp-config-sample.php staat, deze heb je verderop nodig!).
 4. Ga naar jouw FTP-programma (Filezilla) en maak verbinding met de server van jouw webruimte.
 5. Open in het linkerscherm van jouw FTP-programma (weergave van jouw computer) de zojuist gedownloade map “wordpress”, zodat de 3 mappen en de php-bestanden zichtbaar zijn.
 6. Selecteer de 3 mappen en alle php-bestanden en sleep ze van links naar rechts in de map public_html, wwwroot of www (afhankelijk van welke webhoster je hebt).

WordPress aan database koppelen

Alle benodigde WordPress bestanden staan nu op jouw webruimte op de server, maar WordPress zal nog niet werken. Daarvoor zullen we eerst de database aan de WordPress installatie moeten gaan koppelen. Dit zijn de stappen:

 1. Ga naar jouw FTP-programma (Filezilla) en maak verbinding met de server van jouw webruimte.
 2. Open in het rechterscherm het bestandje wp-config-sample.php door er met rechts op te klikken en voor Bekijken/Bewerken te kiezen.
 3. Het bestand wordt nu in een beschikbare editor (Dreamweaver, Notepad++ of Kladblok) zo weergegeven:// ** MySQL settings – You can get this info from your web host ** // /** The name of the database for WordPress */

  define(‘DB_NAME’, ‘database_name_here’); /** MySQL database username */

  define(‘DB_USER’, ‘username_here’); /** MySQL database password */

  define(‘DB_PASSWORD’, ‘password_here’); /** MySQL hostname */

  define(‘DB_HOST’, ‘localhost’);

  /** Database Charset to use in creating database tables. */

  define(‘DB_CHARSET’, ‘utf8’);

  /** The Database Collate type. Don’t change this if in doubt. */ define(‘DB_COLLATE’, ”);

 4. In plaats van database_name_here vul je de naam in van de database die je aangemaakt hebt (wel tussen de aanhalingstekens zetten!). Bij username_here vul je de gebruikersnaam in van jouw database en bij password_here het wachtwoord die bij de database gebruiker hoort.
 5. De waarde van de host kun je over het algemeen op localhost laten staan. Het kan echter ook zijn dat jouw webhoster een andere MySQL hostnaam gebruikt. Heb je de hostnaam bij het aanmaken van de database niet zien staan, dan kun je voor de zekerheid jouw webhoster benaderen voor de juiste hostnaam.
 6. De laatste twee waardes (Charset en Collate type) kun je zo laten staan.
 7. Verderop in het wp-config-sample.php bestandje kun je jouw website extra beveiligendoor security keys aan te maken en in te voegen. Ga hiervoor naar https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/, kopieer de weergegeven regels en vervang de onderstaande regels uit het wp-config-sample.php bestandje met de nieuwe regels.

  define(‘AUTH_KEY’, ‘put your unique phrase here’); define(‘SECURE_AUTH_KEY’, ‘put your unique phrase here’); define(‘LOGGED_IN_KEY’, ‘put your unique phrase here’); define(‘NONCE_KEY’, ‘put your unique phrase here’); define(‘AUTH_SALT’, ‘put your unique phrase here’); define(‘SECURE_AUTH_SALT’, ‘put your unique phrase here’); define(‘LOGGED_IN_SALT’, ‘put your unique phrase here’); define(‘NONCE_SALT’, ‘put your unique phrase here’);

 8. Sla het wp-config-sample.php bestandje op als wp-config.php (dus geen sample meer!) op de server. Je hebt het bestandje wp-config-sample.php niet meer nodig.
 9. Type nu domeinnaam in de browser in, gevolgd door /wp-admin (www.jouwdomein/wp-admin). Als de database gegevens in het wp-config.php bestandje kloppen, zul je nu het welkomstscherm van WordPress zien.
 10. Krijg je de melding dat er geen verbinding gemaakt kan worden met de database, controleer dan of je de databasenaam, gebruikersnaam en wachtwoord goed hebt ingevuld (tussen de aanhalingstekens!). Ben je er zeker van dat dit klopt, neem dan contact op met je webhoster om te vragen of de hostnaam klopt.

WordPress instellen

De verbinding met de database is geslaagd en bij het intypen van www.jouwdomein/wp-admin in de browser van jouw keuze krijg je het volgende scherm te zien:

Sitetitel: vul hier een korte, maar duidelijke titel voor jouw site in. In veel thema’s wordt dit standaard in de header van de website geplaatst.

Gebruikersnaam: vul hier de naam in die je gebruiken wil voor het inloggen op jouw WordPress website. Dit is het enigste van alles wat hier ingevuld wordt, dat niet op een later tijdstip veranderd kan worden!

Wachtwoord: vul hier een wachtwoord in dat niet makkelijk te raden is. De Sterkte-indicator geeft aan of je een zwak of sterk wachtwoord hebt bedacht. Zorg voor een sterk wachtwoord om het hackers zo moeilijk mogelijk te maken.Je e-mailadres: vul hier zorgvuldig jouw e-mail adres in. Dit adres zal WordPress gebruiken voor belangrijke meldingen, bijvoorbeeld als je jouw wachtwoord vergeet!

Privacy: als je nog veel werk aan jouw website moet verrichten of nog veel wil experimenteren, kun je er wellicht beter voor kiezen om je website nog niet zichtbaar te maken voor de zoekmachines. Deze optie kun je later weer aanzetten.

Als je alles goed hebt ingevuld en genoteerd (gebruikersnaam en wachtwoord), druk je op WordPress installeren en jouw “world-wide-web-avontuur” kan beginnen.

Ik wil reageren

Over mij

moi pic

Hee hallo, ik ben Pix, jouw web-/logodesigner in de dop en ik blog sinds 2002. Mijn schrijflust doet me vaak naar het toetsenbord grijpen. Dat alles onder het genot van veel koffie en chocolate bites, gewoon omdat alles nu eenmaal veel mooie – en lekkere – flow vergt. Enneuhm…, mijn haar zit ook nog ‘es altijd goed! Zie ook mijn about-pagina. Lees je mee?

Social me